Novinky

Srdečne Vás vítame na našom portály www.lacnavoliera.sk

Einkaufswagen:ist leer
preis:0.00 €
 Kontakt
Peter Slimák
  Bolešov 253
  018 53   Bolešov
  +421 907 724 174
 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 Obchodných podmienok

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Peter Slimák., Bolešov 253, 01853 Bolešov, IČO:51825287 , DIČ: 1120905533

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ........................................................................................

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: .........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

............................................................

Dátum: ...............................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

 
https://youtu.be/VXy0khhCXf0